Kruh života # 7/8

Kruh života 7/8
leto/jeseň 2000
Časopis pre slobodný život v súlade s prírodou
Téma čísla: Prírodné bývanie a ekologická architektúra

Mnohé originálne riešenia a spôsoby uplatnenia ekologických prístupov v tvorbe a výstavbe sídiel spontánne realizovali ľudia v pomerne jednoduchých podmienkach komunít a v mnohých ohľadoch svojou životaschopnosťou predčili mnohé zo štátnych fondov dotované a podporované projekty, z ktorých sa častokrát stali múzeá alternatívnych technológií.
Obsah čísla:
Banánové súvislosti
Dom z pneumatík - "Earthship"
Čaká ľudstvo mestská budúcnosť ?
Findhorn - budovanie Citadely
Kočovnícke obydlia
Nikto za nič nenesie vinu
Posolstvo z večnosti
Prečo prírodné metódy pestovania?
Slová pre nové milénium
Strom pre nové milénium
V pazúroch McWorld-u - rozhovor
Všetci sme prepojení
Znecitlivenie
Ľudia a stromy
Ľudská synergia, kolektívne vedomie a komunity

DOWNLOAD tu/at:

http://www.archive.org/download/KruhZivota7-8/Kruhivota7-8.pdf