Kruh života # 2

Kruh života 2
Zima 1998
časopis pre slobodny zivotv sulade s prirodou

Téma čísla: Pestovanie potravy

Číslo venované chorobám priemyselného poľnohospodárstva, dopadom pestovania ľudskej potravy na ekosystém Zeme a celú spoločnosť, hľadaniu alternatív v podobe organického poľnohospodárstva, komunitného hnutia, samozásobiteľstva a dobrovoľnej skromnosti.
Obsah čísla:
Choroby priemyselného poľnohospodárstva
Dobrovoľná skromnosť a prirodzený život v meste
Permakultúra je stále záležitosť pionierov
Posvätný vesmír
Rod Coronado - rozhovor
Tvorba súhlasu - Noam Chomsky
Vitariánstvo z ekologického pohľadu
Vývoj ľudstva
Zdravé potraviny za zdravé ceny
Znovunaplnenie našich životov

DOWNLOAD tu/at:

http://www.archive.org/download/KruhZivota2/KruhZivota2.pdf